BLOGG

Irene Rye Skrugstad, Manager / Partner HR Support AS mars 2019
Lærlingeordningen lever fordi Norge har bedrifter som er sitt samfunnsansvar bevisst – eller er de det? Fagarbeidere er noe moder Norge vil trenge i all fremtid, det er derfor enormt viktig at bedrifter som har mulighet til det tar inn lærlinger. Jeg blir oppgitt når jeg hører om bedrifter som sier at de ikke vil ta inn lærlinger – kun ansette fagarbeidere.
Hvis ikke vi utdanner egne vil vi få problemer med å skaffe nok fagfolk i fremtiden. Det lite sannsynlig at utenlandske fagfolk vil komme til Norge for å jobbe når økonomien i eget land er blitt så bra at de ikke har økonomiske insentiver for å komme hit. Da har vi kanskje kastet vekk noen generasjoner med praktisk anlagte ungdommer som ikke har fått muligheten til å lære seg et fag.
‘Heldigvis har vi mange som trår til for fellesskapet, et eksempel er Serviceelektrikeren AS i Bergen som har 45 ansatte og 6 lærlinger – det står det respekt av. Jeg har intervjuet daglig leder Kjell Bergseth og spurte hvorfor de velger å ta inn så mange lærlinger. Svaret er at de har spesialiserte leveranser som gjør at de har behov for å kjøre opplæringen internt. De kan ikke bare å ta en fagarbeider utenfra.
Så til dere som har valgt å avstå fra dette ansvaret har jeg bare en ting å si, tenk dere om – det er ingen skam å snu!

Kristine Muri, HR Support, Partner – mars 2019
Stressrelaterte Symptomer – for mange hatter på den enkelte leder

HR Support har inngått flere supportavtaler med bedrifter som ikke har egen HR posisjon i selskapet. Dette kan være en løsning for deg og din bedrift, se vår argumentasjon:
Vi ser at flere ledere ofte får HR ansvaret i tillegg til ledelse og forretningsansvaret. HR funksjonen har bl.a. mye administrativt ansvar, og som HR ansvarlig har du også ansvar for bedriftsutvikling på personalsiden.
Som oftest går dette greit, eller hvertfall greit i perioder. Men til tider kan det bli en tung bør.
Forskning viser at flere ledere og personer med mye ansvar, får stressrelaterte symptomer. Dette kan ha flere årsaker. Den evige kampen mellom arbeid og fritid kan også være årsaken til dette.
Jeg plukket ut noen kloke ord fra ledernytt som er skrevet for noen år tilbake, og som fortsatt gjelder.
«For mange av oss er dette med å ta en pause i hverdagen og koble skikkelig av en stor utfordring. Det er lett å anta dette ikke er en mindre utfordring for deg som er leder. Er dette fordi at vi i dagens 24/7-samfunn i kombinasjon med mobiltelefon, pc og sosiale medier, helt har mistet evnen til å trykke på pauseknappen? Eller er det fordi vi har en tendens til å tro at det er forventet at vi skal være «hands on» og tilgjengelig hele tiden?
At dette ikke er bra verken fysisk eller psykisk er ikke vanskelig å se. Hva er implikasjonene av dette i et lengre perspektiv når kroppen og hodet aldri får hvile? «
Vi tillater oss å svare: Ledelse blir av dårligere kvalitet, det kan føre til langvarige sykemeldinger, høyere turnover, frustrasjon hos ansatte, dårlig renomme etc. etc.
Det skal være gøy og krevende på jobben. Det er som oftest det som er driveren for den som yter litt ekstra.
Sørg for at dine ledere ikke har for mange hatter, sørg for at spesialistrollene blir håndtert av spesialister, lederroller av ledere. Da blir hverdagen enda gøyere for alle ansatte i bedriften mener vi!


Publisert av Kristine Muri, 20.06.2018 kl 12:28

GDPR – er et av våre spesialfelt og vi er «hands on» i prosjekter.

Vi har over lengre tid jobbet med GDPR i et prosjekt i et Internasjonalt selskap. Irene er vår spesialist på dette området.

Området er nytt for mange og det er viktig at en overholder reglene for personvern i bedriften. Fristen som er satt for å ha dette på plass er 1.7.2018.
Trenger du en gjennomgang for å sjekke om du har på plass det som trengs? Ta kontakt med Irene Rye Skrugstad, irs@hrsupport.no

HR Support As sitt bilde.

15.06.2018, publisert av Kristine Muri

Tiden fyker avgårde og høsten kommer plutselig, da er det greit å ha alt på plass.  Ta en sjekk om du trenger noe av dette.

HR Support As sitt bilde.

12.06.2018

Publisert av Irene Rye Skrugstad12. juni 

Er du klar for å outsource HR står HR Support klar til å ta over. Vi hjelper deg slik at du kan fokusere på det som er viktigst – din kjernevirksomhet. Hos oss får du tilgang på spesialister med seniorkompetanse.

HR er og blir et viktigere satsningsområde for mange bedrifter og ikke uten grunn. Alle vil ha de beste hodene og bedriftene får stadig mer utfordrende HR-oppgaver å løse. Regelverk endres og kravene blir større. Som leder har du ansvar for å ha kontroll på det juridiske, håndtere fagforeninger og mye mer. Det er tidkrevende og krever spesialist-kompetanse.

Det er viktig å ha tilgang på ressurser som kan bidra og som kjenner lovverket. Våre rådgivere i HR Support hjelper deg med å spare tid, få bedre struktur på HR-arbeidet og redusere kostnader. Er du klar for en prat er det bare å ta kontakt med Kristine – krm@hrsupport.no eller Irene – irs@hrsupport.no. Du kan og ringe oss på 92605486/93035420.

HR Support As sitt bilde.

Publisert av Kristine Muri25. mai kl. 13:24

To glade damer fikk være med Os Næringsråd og Fusa Næringsindustri som slår seg sammen til Bjørnafjorden Næringsråd. Vi fikk med oss både “gravøl og fødsel” ute på Bjørnefjorden i nydelig vær. Riktig god helg til alle!

HR Support As sitt bilde.HR Support As sitt bilde.

Føler du deg ensom i lederrollen? Du er ikke alene!

Ved inngangen til 2018 var det ifølge SSB 567 067 bedrifter i Norge, og 94,7% av disse hadde mindre enn 20 ansatte.

I mindre og mellomstore bedrifter skal ledere håndtere et stort område med begrensede ressurser, ofte utenfor sitt fagfelt. Å være den som styrer butikken samtidig som man skal håndtere prosesser som rekruttering, sykefravær, personalsaker med mer kan være ekstremt utfordrende.

Frode Solberg, høyskolelektor ved BI, gjennomførte sammen med to andre en undersøkelse blant 220 ledere i små- og mellomstore bedrifter. De dokumenterte at ledere bruker størsteparten av sin tid på daglig drift, administrasjon og operative gjøremål. Minst tid på strategi og utvikling, men hadde ønsker om å prioritere motsatt.

Min anbefaling er at du vurderer hvordan du anvender din tid som leder, og hvordan du eventuelt ønsker å omprioritere din anvendelse av egen tidsbruk. For egen del har jeg fokus på kjernevirksomheten og lar andre ta det som ikke er en del av den.

Sørg for å ha tilgang på kompetanse på områder som du ikke innehar. Det viktig å ha noen å henvende seg til som kan gi råd og bistand når du har behov for det og hvor omfanget er tilpasset din bedrift.

Vi i HR Support bistår gjerne – det er bare å ringe så tar vi en uforpliktende prat.
Irene Rye Skrugstad, 930 35 420
Kristine Muri, 926 05 486

Irene Rye Skrugstad sitt bilde.
Buy now