HR Support og vår Rekrutteringsprosess

Våre prosesser innen rekruttering krever god forståelse for bedriftene vi skal rekruttere til.  Gjennom mange år har vi etablert gode kontakter både hos kunder og kandidater. Det medfører et stort nettverk som vi holder tett kontakten med.  Under viser vi vår systematiske fremgangsmåte i rekruttering. Du kan velge hele eller deler av prosessen, outsource oppdraget eller leie inn kompetansen i egne lokaler. Prisen avhenger av innhold og oppgis i egen avtale.

Annonsering          

Dialog og Jobbanalyse utføres i møter med kunde, her diskuterer vi

  • Hva går stillingen ut på
  • Hvilken kompetanse bedriften trenger
  • Hvordan vi skal gjennomføre en god prosessen

Ut fra bedriftens behov utarbeider vi annonseforslag og aktiverer denne i forskjellige medier.

Aktivt Søk

Det er ikke alltid du får de rette søkereren fra utlysning og annonsering da den “rette” kandidaten i utgangpunktet ikke er jobbsøkende.  Da igangsetter vi aktivt søk i vårt nettverk. Det utføres profesjonelt og med diskresjon. Vi opplever ofte å bli kontaktet av kandidater som er klar for nye utfordringer.  Da tar vi den uformelle samtalen, avklarer modus, karrieremål og om vi har den rette stillingen for dem.

Intervjufase-del 1

Potensielle kandidater sender søknad og CV. Ut fra søkermassen plukker vi ut kandidater som går videre til 1. gangs intervju. Etter gjennomføring av denne prosessen velger vi ut finalekandidater.

Intervjufase-del 2

Finalekandidater får tilsendt en person- og teamtest.  Tilbake lesing blir gjennomført i forkant av 2. gangs intervjuet.  Denne gir støtte til intervjuet og til videre bakgrunnssjekk og referanser. Verifisering av dokumenter blir også gjennomført i denne fasen.

Referanseintervjuene og kvalitetssjekken

Vi krever flere referanser og plukker ofte ut referanser som vi mener er mest aktuell. Oppdragsgiver mottar egen referanserapport.

Ansettelse og signatur

Utvalgt kandidat får tilsendt tilbud og blir invitert inn til signering av ansettelseskontrakt sammen med HR og sin nye leder.  Denne samtalen er viktig og vil være en god start på Onboarding i bedriften.

Ta gjerne en prat med oss og hva du trenger, vi bidrar gjerne i hele eller deler av prosessene.  Se også vår blogg på Onboarding.

Onboarding – Kristine Muri, 13.10.2020

Noen utdrag fra forfatteren og førsteamanuensis Frode Hübertz Haalands som vi gjerne deler:

Nyansattes prestasjoner kommer ikke fordi du (tilfeldigvis) valgte rett person. De kommer fordi du har gjort hele ansettelsesprosessen riktig og bra!

Ser du bakover i tid, kan du spore prestasjonenes røtter, forsterke det som er bra og justere det som ikke er like bra.

Gode nyansatte:

  • Har fått god innfasing/onboarding, med god opplæring, blitt godt tatt mot av organisasjonen og kollegene, blitt del av organisasjonens arbeidsflyt, er blitt integrert kulturelt og sosialt, setter pris på- og har falt til ro i sin nye rolle og kontekst.
  • Har en god match mot oppgaver, organisasjon, ledere og kolleger – og ble rekruttert nettopp fordi det var så god match.
  • Kriteriene har vært åpne og konkret knyttet til den rollen, slik at de visste hva de gikk til.
  • Fikk tidlig nødvendig informasjon for å gjøre sine jobbvalg, med en Realistic Job Preview som har forberedt dem på hva de vil møte- og gjøre på jobb.
  • Fikk avsluttet sin forrige jobb på en god måte.
  • Har møtt en god og profesjonell utvelgelsesprosess, føler seg respektert, ivaretatt og har sterke bånd til sin nye arbeidsplass.

HR Support hjelper deg gjerne med å etablere og drive denne type prosesser. Viktig at alle i bedriften er med på laget.  En slik prosess krever god koordinering og forståelse internt, og ikke minst gir en god opplevelsen for den nyansatte i bedriften – lykke til!

19.02.2020

Ta en titt på denne artikkelen (se under) og se på de fordelene du har ved å ansette og beholde en med erfaring- som igjen kan lære opp en yngre.
Følg også Bergen Næringsråd dato: 4.3 2020 hvor bl. a TIDE Buss forteller oss hvordan de tar vare på sine seniorer. Vi kjenner etterhvert denne bedriften godt og kan bekrefte at organisasjonen og HR har fokus på menneske og kultur.

Irene Rye Skrugstad  11. februar kl. 19:15

Husk at arbeidstakere på 60+ har mange år igjen til pensjonsalder og har enormt mye kunnskap å dele.
Både vi i HR support AS og våre kunder har hatt stor glede av å ta inn ansatte i denne aldersgruppen.
Jeg vil utfordre arbeidsgivere å gi personer i denne aldersgruppen en mulighet for å vise hva de kan bidra med – du vil mest sannsynlig bli positivt overrasket.

Irene Rye Skrugstad, Manager / Partner HR Support AS mars 2019
Lærlingeordningen lever fordi Norge har bedrifter som er sitt samfunnsansvar bevisst – eller er de det? Fagarbeidere er noe moder Norge vil trenge i all fremtid, det er derfor enormt viktig at bedrifter som har mulighet til det tar inn lærlinger. Jeg blir oppgitt når jeg hører om bedrifter som sier at de ikke vil ta inn lærlinger – kun ansette fagarbeidere.
Hvis ikke vi utdanner egne vil vi få problemer med å skaffe nok fagfolk i fremtiden. Det lite sannsynlig at utenlandske fagfolk vil komme til Norge for å jobbe når økonomien i eget land er blitt så bra at de ikke har økonomiske insentiver for å komme hit. Da har vi kanskje kastet vekk noen generasjoner med praktisk anlagte ungdommer som ikke har fått muligheten til å lære seg et fag.
‘Heldigvis har vi mange som trår til for fellesskapet, et eksempel er Serviceelektrikeren AS i Bergen som har 45 ansatte og 6 lærlinger – det står det respekt av. Jeg har intervjuet daglig leder Kjell Bergseth og spurte hvorfor de velger å ta inn så mange lærlinger. Svaret er at de har spesialiserte leveranser som gjør at de har behov for å kjøre opplæringen internt. De kan ikke bare å ta en fagarbeider utenfra.
Så til dere som har valgt å avstå fra dette ansvaret har jeg bare en ting å si, tenk dere om – det er ingen skam å snu!

Mars 2019
Stressrelaterte Symptomer – for mange hatter på den enkelte leder

HR Support har inngått flere supportavtaler med bedrifter som ikke har egen HR posisjon i selskapet. Dette kan være en løsning for deg og din bedrift, se vår argumentasjon:
Vi ser at flere ledere ofte får HR ansvaret i tillegg til ledelse og forretningsansvaret. HR funksjonen har bl.a. mye administrativt ansvar, og som HR ansvarlig har du også ansvar for bedriftsutvikling på personalsiden.
Som oftest går dette greit, eller i hvert fall greit i perioder. Men til tider kan det bli en tung bør.
Forskning viser at flere ledere og personer med mye ansvar, får stressrelaterte symptomer. Dette kan ha flere årsaker. Den evige kampen mellom arbeid og fritid kan også være årsaken til dette.
Jeg plukket ut noen kloke ord fra ledernytt som er skrevet for noen år tilbake, og som fortsatt gjelder.
«For mange av oss er dette med å ta en pause i hverdagen og koble skikkelig av en stor utfordring. Det er lett å anta dette ikke er en mindre utfordring for deg som er leder. Er dette fordi at vi i dagens 24/7-samfunn i kombinasjon med mobiltelefon, pc og sosiale medier, helt har mistet evnen til å trykke på pauseknappen? Eller er det fordi vi har en tendens til å tro at det er forventet at vi skal være «hands on» og tilgjengelig hele tiden?
At dette ikke er bra verken fysisk eller psykisk er ikke vanskelig å se. Hva er implikasjonene av dette i et lengre perspektiv når kroppen og hodet aldri får hvile? «
Vi tillater oss å svare: Ledelse blir av dårligere kvalitet, det kan føre til langvarige sykemeldinger, høyere turnover, frustrasjon hos ansatte, dårlig renomme etc. etc.
Det skal være gøy og krevende på jobben. Det er som oftest det som er driveren for den som yter litt ekstra.
Sørg for at dine ledere ikke har for mange hatter, sørg for at spesialistrollene blir håndtert av spesialister, lederroller av ledere. Da blir hverdagen enda gøyere for alle ansatte i bedriften mener vi!


GDPR – er et av våre spesialfelt og vi er «hands on» i prosjekter.

Vi har over lengre tid jobbet med GDPR i et prosjekt i et Internasjonalt selskap. Irene er vår spesialist på dette området.

Området er nytt for mange og det er viktig at en overholder reglene for personvern i bedriften. Fristen som er satt for å ha dette på plass er 1.7.2018.
Trenger du en gjennomgang for å sjekke om du har på plass det som trengs? Ta kontakt med Irene Rye Skrugstad, [email protected]

HR Support As sitt bilde.

Publisert av Irene Rye Skrugstad12. juni 

Er du klar for å outsource HR står HR Support klar til å ta over. Vi hjelper deg slik at du kan fokusere på det som er viktigst – din kjernevirksomhet. Hos oss får du tilgang på spesialister med seniorkompetanse.

HR er og blir et viktigere satsningsområde for mange bedrifter og ikke uten grunn. Alle vil ha de beste hodene og bedriftene får stadig mer utfordrende HR-oppgaver å løse. Regelverk endres og kravene blir større. Som leder har du ansvar for å ha kontroll på det juridiske, håndtere fagforeninger og mye mer. Det er tidkrevende og krever spesialist-kompetanse.

Det er viktig å ha tilgang på ressurser som kan bidra og som kjenner lovverket. Våre rådgivere i HR Support hjelper deg med å spare tid, få bedre struktur på HR-arbeidet og redusere kostnader. Er du klar for en prat er det bare å ta kontakt med Kristine – [email protected] eller Irene – [email protected]. Du kan og ringe oss på 92605486/93035420.

HR Support As sitt bilde.

Publisert av Kristine Muri25. mai kl. 13:24

To glade damer fikk være med Os Næringsråd og Fusa Næringsindustri som slår seg sammen til Bjørnafjorden Næringsråd. Vi fikk med oss både “gravøl og fødsel” ute på Bjørnefjorden i nydelig vær. Riktig god helg til alle!

HR Support As sitt bilde.HR Support As sitt bilde.

Føler du deg ensom i lederrollen? Du er ikke alene!

Ved inngangen til 2018 var det ifølge SSB 567 067 bedrifter i Norge, og 94,7% av disse hadde mindre enn 20 ansatte.

I mindre og mellomstore bedrifter skal ledere håndtere et stort område med begrensede ressurser, ofte utenfor sitt fagfelt. Å være den som styrer butikken samtidig som man skal håndtere prosesser som rekruttering, sykefravær, personalsaker med mer kan være ekstremt utfordrende.

Frode Solberg, høyskolelektor ved BI, gjennomførte sammen med to andre en undersøkelse blant 220 ledere i små- og mellomstore bedrifter. De dokumenterte at ledere bruker størsteparten av sin tid på daglig drift, administrasjon og operative gjøremål. Minst tid på strategi og utvikling, men hadde ønsker om å prioritere motsatt.

Min anbefaling er at du vurderer hvordan du anvender din tid som leder, og hvordan du eventuelt ønsker å omprioritere din anvendelse av egen tidsbruk. For egen del har jeg fokus på kjernevirksomheten og lar andre ta det som ikke er en del av den.

Sørg for å ha tilgang på kompetanse på områder som du ikke innehar. Det viktig å ha noen å henvende seg til som kan gi råd og bistand når du har behov for det og hvor omfanget er tilpasset din bedrift.

Vi i HR Support bistår gjerne – det er bare å ringe så tar vi en uforpliktende prat.
Irene Rye Skrugstad, 930 35 420
Kristine Muri, 926 05 486

Irene Rye Skrugstad sitt bilde.