Våre leveranser og stillinger

Våre leveranser og stillinger

Har du tenkt på hva du kan spare av tid dersom du slipper å administrere HR oppgavene? Din faste ressurs i HR Support gjør alt forarbeidet og sammen jobber vi videre i effektive prosesser. Ansvaret sitter hos deg som leder, vi tilrettelegger og er rådgivere. Smart sant!

Se noen av våre spesialistområder:

  • Human Resource – Management for hire,  Abonnementstjeneste (dag/uke/timebasis) tilpasset din bedrift behov innen HR og HMS
  • Skreddersydde HR-tjenester til kvalitetsbevisste kunder
  • Prosjektledelse, Organisasjonsutvikling
  • Leder coaching, team og lederutvikling
  • Bemanningsstrategi, fraværshåndtering, Håndbøker, policy og prosedyrer/retningslinjer
  • Medarbeidersamtalekonsept
  • Gjennomgang av arbeidsprosesser, Opp- og nedbemanningsprosesser
  • Trening og opplæring
  • Restrukturering av bedrifter

Rekruttering til faste stillinger og prosjektstillinger, se https://hrsupport.no/?page_id=311

«Bolaks har vokst i antall ansatte de siste årene og behovet for HR-støtte til ledere og ansatte har økt. Gjennom tjenestene til HR Support har vi tilgang til ressurser med høy faglig kompetanse og fått en kollega som sitter sammen med oss og gir oss råd i hverdagen. HR Support har alltid vært fleksible og tilpasset seg behovet vi som selskap har over tid, og det er en trygghet for oss at vi har tilgang til den brede kompetansen innen HR feltet som det HR Support innehar.»

Bjørg Mette Holmefjord Antonsen, Daglig leder/ Managing Director

Referanse:

«Bolaks har vokst i antall ansatte de siste årene og behovet for HR-støtte til ledere og ansatte har økt. Gjennom tjenestene til HR Support har vi tilgang til ressurser med høy faglig kompetanse og fått en kollega som sitter sammen med oss og gir oss råd i hverdagen. HR Support har alltid vært fleksible og tilpasset seg behovet vi som selskap har over tid, og det er en trygghet for oss at vi har tilgang til den brede kompetansen innen HR feltet som det HR Support innehar.»

Bjørg Mette Holmefjord Antonsen, Daglig leder/ Managing Director

Buy now