HR Support – din Businesspartner

Et økende antall bedrifter outsourcer nå sin HR-funksjon.
HR Support har en modell som er bygget rundt forretningsforståelse og
kostnadseffektivitet.

Gjennom HR Support vil du ha tilgang på en fast person som ivaretar HR
funksjonen i din bedrift.  Gjennom våre avtaler kan du selv bestemme når du trenger assistanse.  Det kan være løsninger på heltid, deltid, timebasert eller som abonnementsavtale.

Outsourcing av HR området er en trend som øker og flere bedrifter
benytter seg av dette.  Du vil redusere kostnader i bedriften, men
ivareta HR funksjonen som fremover vil være en sentral brikke for
videre forretningsutvikling, ivaretagelse av eget personell og behovet
for nye ressurser.

Vårt fokus er full kontroll med HR juridisk risiko og HR compliance, du
kan fokusere på forretningen og dens kjernevirksomhet. Sammen vil vi
finne gode løsninger – vi kan love deg den beste service.

Buy now