HR – Human Resource – er  et vidt begrep.  Ledere skal fokusere på drift og kan ikke forventes å ha kunnskap innen hele HR området. 

Ved å samarbeide med HR Support AS sikrer du at ledere får ha hovedfokus på kjernevirksomhet, og minimalt med tid på det HR-faglige. 

Hvorfor HR Support – What’s in it for you?

Det kan være kostbart ikke å gjøre grunnarbeidet i personal- og HR-arbeid riktig. Ryddige avtaler, gode ansettelser og unngåelse av konflikter – eller bistand til å håndtere dem på en god måte når de oppstår – kan spare bedriften for store kostnader.

 • Håndtering av all personaladministrasjon og -oppfølging
 • Mer effektive HR prosesser
 • Ledere får full fokus på driften
 • Håndterer endringer i myndighetskrav og kompliserte lover og arbeidstidsbestemmelser
 • Ressurstilgang ved særskilte behov som prosjekter, dekning av sykefravær, permisjoner mm
 • Bistand i vanskelige saker
 • Kostnad og leveranse i henhold til bedriftens behov

Din HR avdeling

Løsningen for bedrifter som ønsker et mer lønnsomt alternativ enn å leie inn HR-ansatte på heltid. Her får du tilgang til hele fagfeltet i et felles team, i den stillingsprosenten du har behov for, som en operasjonell og utøvende del av bedriften. Som bedriftens HR-avdeling tar vi oss av alle personalrelaterte spørsmål og utfordringer på en måte som kommer både ledelse og ansatte til gode.

Som leder har du full kontroll, fordi vi alltid holder deg oppdatert, gir gode råd og støtter deg.

Tidsbegrenset bistand/prosjektbistand

 • Opp og nedoppbemanning
 • Planlegging og håndtering av fravær
 • Vi tilbyr HR-tjenester med faglig spisskompetanse i tidsbegrensede prosjekter og av ulike størrelser
 • Tidsbegrenset faglig spisskompetanse til ekstraordinære oppgaver i hektiske perioder eller i forbindelse med uforutsette hendelser.
 • Større prosjekter som innføring av nye systemer eller virksomhetsoverdragelser, ned- eller oppbemanning, perioder med høyt sykefravær eller en kartlegging av hvordan det står til på HR-fronten hos dere.
Ta kontakt for en uforpliktende prat med:

Rekruttering av spesialister og ledere

Insource eller outsource?  Det viktigste for oss er at vi blir godt kjent med din bedrift og hva som kreves av de du skal ansette. Vi kan være en god sparringpartner for både ledere og styre, vi utfordrer og kan se andre muligheter som bedriften ikke har tenkt på.

Persontest/teamtest – benyttes i stor grad innen lederrekruttering.  Dette er et verktøy som kan benytte  i intervju og referansesamtaler. Tilbakelesing til kandidater er sentralt og full rapport lages for evaluering av finalekandidater.

 

Irene Rye Skrugstad, telefon: 930 35 420
Epost: irs@hrsupport.no