Aktuelle stillinger

Se aktive stillinger på vår FB side eller LinkedIn.

https://www.linkedin.com/feed/update/activity:6511897840028041216/  AUTOMASJONSINGENIØR

https://www.linkedin.com/feed/update/activity:6506824623840071680/  Lukket!

https://www.linkedin.com/feed/update/activity:6496398063609933824/ IT/GAMING/EYE TRACKING

https://media.licdn.com/dms/image/C4D22AQEGyd0lrGlT4Q/feedshare-shrink_8192/0?e=1552658400&v=beta&t=wR-8qIMwvyCX4sq74UevG2a36C46HrH3Uj96gmiKnsc   JAVA PROGRAMMERER – MEDIA

HR Support søkere flere samarbeidspartnere for oppdrag innen HR/HRM/HMS relaterte områder.  Vårt arbeidsfelt er høyaktuelt for flere bedrifter regionalt og nasjonalt.  Vi har vårt hovedkontor i Bergen.

mail:  krm@hrsupport.no

Buy now